Strålevarme

Gassfyrt strålevarme har vært vårt hovedsatsingsområdede siste årene. Gassfyrt strålevarme er ideelt i bygninger med takhøyde fra ca 4 meter og oppover. Strålevarme gir varme der det trengs når det trengs. Enkelt forklart omdanner strålepanelene gassens energi til infrarøde bølger. Disse infrarøde bølgene går gjennom luft helt til de treffer noe, det være seg mennesker, maskiner, interiør eller gulvet. Sola varmer oss på samme måte, de infrarøde bølgene går gjennom verdensrommet og varmer oss når sola skinner. Fordelen med dette er at varmen kommer helt ned der den skal, og havner ikke oppunder taket som ved varmluftsoppvarming. Dette kombinert med at man har en høy innfyrt effekt som muliggjør en rask oppvarming fra nattsenking gir en suveren enøk.