Kjele

Har du en fyrkjele er det viktig at den blir vedlikeholdt. Vi utfører alt av vedlikehold på en fyrkjele som rep av shunt, utskifting av ekspasjonskar, feiing, mm.
Har du en gamel sentralfyr er det forsatt lov til å bytte den ut med en ny. Dette vil være en investering som ofte er nedbetalt i løpet av få år, og som kan være begynnelsen til en oppgradering av varmeanlegget. Ta en tiit under luft-vann varmepumper, så forstår du hva vi mener.