Varmepumper har i de senere år hatt en formidabel suksess. Ikke så rart med tanke på at man får ca 2/3 varme "gratis" fra naturen med en varmepumpe. I tillegg er driftsikkerheten høy og vedlikeholdet minimalt. Vi har installert alle typer varmepumper og har nå et godt erfaringsgrunnlag på hva som bør installeres hvor. Vi er sertifisert av Novap for montasje av varmepumper. Har du planer om å installere varmepumpe finner du nyttig informasjon på varmepumpeinfo.