Luft til vann

Luft-vann varmepumper henter varmen fra uteluften som via en kompressor omdannes til varmtvann som igjen gir varme til boligen og varmt forbruksvann. Fordelen er at du slipper kostnadene til et borehull som du må ha hvis du velger en væske-vann varmepumpe. De nye luft-vann varmepumpene er svært stillegående, så støy er sjelden et problem. Så lenge utetemperaturen er over ca 4°C er de faktisk mer effektive enn borehulspumper. kommuner.

De nye luft-vannvarmepumpene er effektive ned i mange til mange minusgrader, men på et tidspunkt må varmepumpen ha hjelp av tillegsvarme (spisslast). Dette kan være elektriske kolber eller din gamle oljefyr.