Vann til vann

En væske-vann varmepumpe utvinner varme fra fjell, jord eller sjø, via borehull eller slynger i bakken eller sjøen.Denne typen varmepumpe gir den høyest besparelsen. Selv når det er veldig kaldt vil en væske-vann varmepumpe gi masse varmt vann da kolektoren (røret i borehullet) ikke ligger i luften men henter varmen fra grunnfjellet som er en temperaturstabil kilde.